Release details

2017-04-21 13:49 CEST
  • Print
  • Share Share
en

Golden Prospect Precious Metals Ltd : Net Asset Value(s)

GOLDEN PROSPECT PRECIOUS METALS LIMITED
                   
Date of Announcement:  21/04/2017              
                   
Net Asset Values per share as at: 20/04/2017            
                   
The unaudited net asset value (NAV) of the company is noted below in pence per share.   
                   
              Pence per share  
Golden Prospect Precious Metals Limited       44.99    

Net asset value as at 20.04.2017 of
Golden Prospect Precious Metals Ltd
(TIDM: GPM):
NAV-bid........... : 44.99 GBp

HUG#2097706