Release details

2017-04-21 14:00 CEST
  • Print
  • Share Share
fi en

Evli Pankki Oyj uudistaa raportointikäytäntöään

Evli Pankki Oyj Pörssitiedote, 21.4.2017 klo 15.00

Evli Pankki Oyj uudistaa raportointikäytäntöään

Evli Pankki Oyj muuttaa taloudellista raportointiaan vuoden 2017 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen. Raportointimuutoksen taustalla on konsernin 24.1.2017 julkistama organisaatiorakenteen muutos. Muutoksen tarkoituksena on vahvistaa asiakaslähtöisyyttä ja vastata liiketoimintaympäristön kehitystrendeihin sekä muuttuvaan sääntelyyn.

Organisaatiomuutoksen myötä Evlillä on jatkossa kaksi liiketoiminta-aluetta: Varainhoito- ja sijoittaja-asiakkaat sekä Neuvonanto- ja yritysasiakkaat. Näitä tukevat yhteiset konsernitoiminnot, jotka sisältävät pankkitoiminnan sekä Evlin oman taseen kautta tehtävän sijoitustoiminnan. Vuoden 2017 ensimmäisen vuosineljänneksen tulos raportoidaan näiden liiketoiminta-alueiden mukaisesti.

Ensimmäinen uuden raportointirakenteen mukainen osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2017 julkistetaan 24.4.2017.

Uusiin raportointikäytäntöihin perustuvat vertailutiedot vuodelta 2016 esitetty alla.

2016
SEGMENT-
TITULO-
SLASKELMA, M€
Varainhoito- ja sijoittaja-asiakkaat
1-12/ 2016
Neuvonanto- ja yritys-
asiakkaat
1-12/ 2016
Konserni-toiminnot
1-12/ 2016
Kohdista-mattomat
1-12/ 2016
Konserni

1-12/ 2016
TUOTOT          
Korkokate 0,0 0,0 1,6 0,0 1,6
Palkkiotuotot, netto 46,3 7,8 -0,1 0,3 54,3
Trading ja FX tulos 0,8 0,0 2,8 0,4 4,0
Liiketoiminnan muut tuotot 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1
Tuotot ulkopuolisilta asiakkailta 47,2 7,9 4,3 0,7 60,0
Tuotot toisilta segmenteiltä -0,1 0,0 0,1 0,0 0,0
Tuotot yhteensä 47,1 7,8 4,4 0,7 60,0
TULOS          
Segmentin operatiiviset kulut -30,2 -6,0 -9,2 -0,4 -45,8
Liiketoiminnan tulos ennen poistoja
ja konserniallokointeja
16,9 1,9 -4,8 0,3 14,2
Poistot -1,5 -0,6 -0,7 -0,4 -3,1
Liiketoiminnan tulos ennen konserniallokointeja 15,4 1,3 -5,5 -0,1 11,1
Yritystason kulut -8,5 0,0 8,5 0,0 0,0
Liikevoitto/ -tappio sisältäen konserniallokoinnit 6,9 1,3 3,1 -0,1 11,1
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta       1,1 1,1
Verot       -2,4 -2,4
Segmentin voitto/tappio 6,9 1,3 3,1 -1,5 9,7

EVLI PANKKI OYJ

Lisätietoja:
Juho Mikola, talousjohtaja, p. (09) 4766 9871 tai 040 717 8888, juho.mikola@evli.com

Evli lyhyesti

Evli Pankki Oyj on suomalainen sijoittamiseen erikoistunut yksityispankki. Evlin asiakkaita ovat varakkaat ja vaurastuvat yksityishenkilöt, yritykset sekä instituutiot, kuten vakuutusyhtiöt, eläkesäätiöt, järjestöt ja kunnat. Evli tarjoaa varainhoitopalveluita, erilaisia pääomamarkkinapalveluita ja vaihtoehtoisia sijoitustuotteita, sijoitustutkimusta, sekä yritysjärjestelyihin liittyviä neuvonanto-palveluita ja kannustinohjelmien hallinnointia. Yhtiö tarjoaa lisäksi kattavan valikoiman rahastoja sekä asiakkaiden sijoitustoimintaa tukevia pankkipalveluita.

Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.evli.com

HUG#2097698