Release details

2017-04-21 12:30 CEST
  • Print
  • Share Share
dk

Victoria Properties A/S : Fondsbørsmeddelelse nr. 232 - Victoria Properties planlægger kontant rettet emission

Victoria Properties planlægger kontant rettet emission med fortegningsret for eksisterende aktionærer.

Victoria Properties A/S har historisk set været eksponeret mod ejendomsmarkedet ved investering i tyske ejendomme. Fremadrettet vil Victoria Properties A/S ligeledes været eksponeret mod ejendomsmarkedet ved investering i danske ejendomme og danske pantebreve. Victoria Properties A/S vil fremadrettet ligeledes investere i andre finansielle instrumenter.

For at eksekvere Victoria Properties A/S' nye strategi er det hensigten i 3. kvartal 2017 at gennemføre en kontant rettet emission med fortegningsret for eksisterende aktionærer. I forbindelse med emissionen vil der blive afholdt en ekstraordinær generalforsamling. 

Selskabets bestyrelse er i dialog med investorer, som skal sikre et minimumsprovenue ved emissionen.

For yderligere information

Kontakt Victoria Properties A/S, Adm. direktør Rasmus Bundgaard, tlf. nr. 28102087 / rb@advokatrb.dk

HUG#2097685