Release details

2017-04-21 11:14 CEST
  • Print
  • Share Share
no en

Selvaag Bolig ASA: Protokoll fra ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Selvaag Bolig ASA ble avholdt fredag 21. april 2017. Alle vedtak ble fattet i tråd med styrets forslag i innkallingen.

Protokollen er vedlagt.

For mer informasjon:
Kristoffer Gregersen, kommunikasjonsdirektør Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 957 75 593, e-post: kgr@selvaagbolig.no

 

Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling, og fokuserer på vekstområdene i og rundt Stor-Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Selvaag Bolig viderefører Selvaags 60 år lange historie og erfaring, og har et bredt utvalg boligtyper som deles inn i merkenavnene Start, Hjem og Pluss. Selskapets hovedkontor er på Ullern i Oslo.

www.selvaagboligasa.no

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Protokoll GF 2017
Apr 21, 2017

HUG#2097656