Release details

2017-04-21 08:30 CEST
  • Print
  • Share Share
dk en

Meddelelse om indfrielse af udestående under EUR 130.000.000 8% senior-sikrede obligationer med forfald i 2019 og under NOK 475.000.000 senior-sikrede obligationer med variabel rente og forfald i 2020


Selskabsmeddelelse 8/2017

LM Group Holding A/S ("LM"), et datterselskab af LM Wind Power Holding A/S ("LM-koncernen"), har tidligere den 31. marts 2017, med henblik på udnyttelse af muligheden for fuldt ud at indfri dets udestående under EUR 130.000.000 8% senior-sikrede obligationer med forfald i 2019 ("EUR-obligationerne") og under NOK 475.000.000 senior-sikrede obligationer med variabel rente og forfald i 2020 ("NOK-obligationerne", og sammen med EUR-obligationerne, "Obligationerne"), udstedt en betinget meddelelse om indfrielse af Obligationerne. Indfrielsen var betinget af LMs bekræftelse af, at GE Global Holdings Denmark ApS har erhvervet eller vil erhverve hele LM-koncernens aktiekapital.

LM BEKRÆFTER, AT BETINGELSEN NU ER OPFYLDT

Som følge heraf har LM i dag udstedt meddelelser, der bekræfter, at Obligationerne indfries fuldt ud den 28. april 2017. 

Kopi af meddelelserne er vedhæftet.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til:
 
Lene Mi Ran Kristiansen, Senior Manager, Communications & Sustainability
+45 51388236
 
Eller
 
Christopher Springham, VP Global Communications & Sustainability
+31 6 14814919
HUG#2097433