Release details

2017-04-21 07:45 CEST
  • Print
  • Share Share
fi en

Baswaren osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2017 (IFRS)

Basware Oyj, pörssitiedote, 21.4.2017 klo 08:45

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-31.3.2017 (IFRS)

YHTEENVETO

Cloud-tilauskanta vahvalla tasolla ensimmäisellä neljänneksellä

Tammi-maaliskuu 2017:

  • Liikevaihto 36 801 tuhatta euroa (34 125 tuhatta euroa) - kasvua 7,8 prosenttia
  • Cloud-tuottojen kasvu 28,8 prosenttia, osuus liikevaihdosta 50,3 prosenttia (42,1 %)
  • Oikaistu EBITDA -1 602 tuhatta euroa (-517 tuhatta euroa)
  • Oikaistu liiketulos -4 194 tuhatta euroa (-2 366 tuhatta euroa)
  • Oikaistu osakekohtainen tulos (laimennettu) -0,29 euroa (-0,17 euroa)
  • Liiketulos -5 092 tuhatta euroa (-2 716 tuhatta euroa)
  • Osakekohtainen tulos (laimennettu) -0,37 euroa (-0,21 euroa)

Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

Basware tavoittelee nopeampaa liikevaihdon kasvua strategiakaudella 2017-2020. Baswaren ensisijainen tavoite on cloud-liikevaihdon kasvu, jonka se saavuttaa kasvattamalla johtajuuttaan verkottuneissa hankinnasta maksuun -ratkaisuissa, kasvattamalla verkostoaan ja laajentamalla lisäarvopalvelujaan. Basware odottaa cloud-liikevaihtonsa kasvavan noin 20 prosenttia ja oikaistun EBITDA:n olevan nollatasolla vuonna 2017.

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

                     
  1-3/ 1-3/ Muutos, 1-12/        
Tuhatta euroa 2017 2016 % 2016      
                 
Liikevaihto 36 801 34 125 7,8 % 148 580        
EBITDA -2 500 -867 188,2 % -5 394        
Oikaistu EBITDA -1 602 -517 209,9 % 2 063        
Liiketulos -5 092 -2 716 87,5 % -13 946        
  % liikevaihdosta                
Oikaistu liiketulos -4 194 -2 366 77,3 % -6 490        
Tulos ennen veroja -6 086 -3 773 61,3 % -16 256        
Tilikauden tulos -5 380 -2 957 82,0 % -14 318        
                 
Oman pääoman tuotto, % -16,6 % -8,5 %   -10,5 %        
Sijoitetun pääoman tuotto, % -11,8 % -6,9 %   -9,5 %        
Rahat ja pankkisaamiset 32 281 54 654 -40,9 % 35 755        
Nettovelkaantumisaste, % 6,3 % -28,9 %   8,7 %        
Omavaraisuusaste, % 55,9 % 66,3 %   58,5 %        
                 
Osakekohtainen tulos                
Laimennettu, euroa -0,37 -0,21 78,4 % -1,00        
Oikaistu osakekohtainen tulos, laimennettu -0,29 -0,17 74,9 % -0,45        
Oma pääoma/osake, euroa 8,85 9,64 -8,2 % 9,26        
                 
                               

LIIKETOIMINTA

Basware on maailman johtava verkottuneiden hankinnasta maksuun -ratkaisujen tarjoaja, mukaan lukien verkkolaskuratkaisut ja rahoituspalvelut. Basware auttaa kaikenkokoisia organisaatioita tehostamaan talousohjaustaan. Baswaren kaupankäyntiverkosto yhdistää yrityksiä yli 100 maassa eri puolilla maailmaa. Basware on maailman suurin avoin yritysverkosto, joka tarjoaa skaalautuvuutta liiketoiminnan kasvattamiseen sekä ratkaisut talousprosessien yksinkertaistamiseen ja virtaviivaistamiseen. Pienet ja suuret yritykset ympäri maailman saavuttavat merkittäviä kustannussäästöjä, entistä joustavammat maksuehdot, tehokkuutta ja tiiviimmät liiketoimintasuhteet toimittajiensa kanssa.

Toimitusjohtaja Vesa Tykkyläinen:

Sekä Baswaren osakkeenomistajana että toimitusjohtajana olen tyytyväinen, että Basware eteni vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä vahvasti strategisessa tavoitteessaan kasvattaa cloud-liikevaihtoaan. Cloud-liikevaihto kasvoi hyvin ja jatkuvan vuosituoton tilauskanta kasvoi merkittävästi vuoden 2016 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna, mikä luo pohjaa vahvalle tulevalle cloud-liiketoiminnan kasvulle.

Baswaren missiona on auttaa asiakkaitaan yksinkertaistamaan toimintaansa ja järkevöittämään kustannusten hallintaa. Autamme asiakkaitamme tekemään kaikista hankintaprosesseistaan paperittomia, ja erottava tekijämme on Basware Network -verkosto, joka on maailman suurin verkkolaskutusverkosto. Baswaren palveluille on valtavat markkinamahdollisuudet, joiden arvo on 15 miljardia euroa vuodessa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.

Basware sai useita merkittäviä uusia asiakkaita ensimmäisellä neljänneksellä. Erittäin hyvä esimerkki ensimmäisellä neljänneksellä saadusta useissa maissa toimivasta suuresta asiakkaasta on Vinci Energies. Neljänneksen tilauskanta oli vahva myös Yhdysvalloissa, ja Intertape Polymer Group on hyvä esimerkki asiakasvoitosta kilpailussa Yhdysvalloissa. Muita huomattavia asiakasvoittoja neljänneksellä olivat muun muassa Danske Bank ja Falck.

Ratkaisujemme menestyksekäs toimittaminen asiakkaille on keskeisessä asemassa sekä asiakastyytyväisyyden että cloud-liikevaihdon kasvun osalta, joten olen tyytyväinen, että toimitimme kaksikymmentäyksi SaaS-sopimusta vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä, kun vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä niitä oli kaksitoista.

Baswaren SaaS-liikevaihto oli edelleen vahvalla tasolla, ja se yli kaksinkertaistui vuoden 2016 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Basware Network on merkittävä erottautumistekijä asiakkaiden keskuudessa ja verkosto sisältää erittäin arvokasta tieto-omaisuutta. Maaliskuu oli verkoston vahvin kuukausi koskaan, jolloin välitettyjen transaktioiden määrä oli 10,7 miljoonaa, ja verkoston transaktiomäärä kasvoi 20 prosenttia vuoden 2016 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna.

Tulin Baswaren toimitusjohtajaksi noin seitsemän kuukautta sitten, ja olemme tehneet yhtiössä merkittäviä operatiivisia parannuksia. Vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä päätimme yhdistää Baswaren Network- ja Financing Services -liiketoiminta-alueet tutkimus- ja kehitysresurssien käytön tehostamiseksi ja keskittyäksemme hyödyntämään verkostossamme olevan tiedon parhaimmalla mahdollisella tavalla. Olemme nimittäneet tämän tiimin johtoon uuden vetäjän, joka aloittaa tehtävässään vuoden 2017 toisella neljänneksellä. Nämä muutokset tehdään jo vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä käynnistettyjen hankkeiden lisäksi, joihin sisältyi tehostamisohjelma, asiakaspalvelu- ja konsultointitoimintojen yhdistäminen yhdeksi yksiköksi sekä uuden myyntijohtajan nimittäminen sekä Yhdysvalloissa että Saksassa. Meillä on selkeä suunnitelma, jota olemme alkaneet toteuttamaan. Muutosten toteuttaminen vie aikaa ja alamme nyt nähdä ensimmäisiä positiivisia vaikutuksia.

Ensimmäisellä neljänneksellä tiedotimme yhtiön uusista kannustinohjelmista, joiden arvo on yhteensä kaksi prosenttia Baswaren osakepääomasta. Johto ei saa osana palkkioitaan pelkästään Baswaren osakkeita, vaan sitoutuu myös käyttämään omaa pääomaansa Baswaren osakkeiden ostamiseen. Näiden toimien tuloksena yhtiön johdolla on entistäkin yhtenäisemmät intressit osakkeenomistajien kanssa.

Basware on markkinajohtaja toimialallaan maailmanlaajuisesti keskeisten toimiala-analyytikkojen mukaan ja jatkaa uusien asiakkaiden luottamuksen voittamista. Yhdessä yhtiön toimintaa parantavien toimenpiteiden kanssa olen varma, että Basware on hyvässä asemassa saavuttamaan ja hyödyntämään tulevaisuuden mahdollisuudet.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Toimintaympäristö ja markkinanäkymät

Kaikkien organisaatioiden on hoidettava ostoprosessejaan aina hankinnasta laskujen käsittelyyn ja maksamiseen. Monilla organisaatioilla on kehittymättömät tai puutteelliset työkalut näiden prosessien hallintaan, minkä vuoksi monilla on ongelmana hallitsemattomat menot, tehottomat manuaaliset, paperipohjaiset prosessit ja rahavirtojen heikko läpinäkyvyys. Basware tarjoaa näihin haasteisiin ainutlaatuisen kattavan ratkaisun, jonka erottavana tekijänä on Baswaren maailman suurin verkkolaskutusverkosto, ja mahdollistaa asiakkaille menojen täyden hallinnan sekä täysin paperittoman hankintaprosessin.

Basware arvioi verkottuneiden hankinnasta maksuun -palvelujen kysynnän kasvun jatkuvan. Verkottuneiden hankinnasta maksuun -palvelujen potentiaalisten kokonaismarkkinoiden arvon arvioidaan olevan 15 miljardia euroa vuodessa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.

Näkymät 2017

Baswaren ensisijainen tavoite on cloud-liikevaihdon kasvu strategiakaudella 2017-2020, jonka se saavuttaa kasvattamalla johtajuuttaan verkottuneissa hankinnasta maksuun -ratkaisuissa, kasvattamalla verkostoaan ja laajentamalla lisäarvopalvelujaan. Basware odottaa cloud-liikevaihtonsa kasvavan noin 20 prosenttia ja oikaistun EBITDA:n olevan nollatasolla vuonna 2017.

Espoossa perjantaina 21. huhtikuuta 2017

BASWARE OYJ
Hallitus

Vesa Tykkyläinen, toimitusjohtaja, Basware Oyj

Lisätietoja:

Niclas Rosenlew, talousjohtaja, Basware Oyj
Puh. 050 480 2160, niclas.rosenlew@basware.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.basware.fi/sijoittajat 

 

HUG#2097413