Release details

2017-04-20 18:26 CEST
  • Print
  • Share Share
dk

Jeudan A/S: Forløb af ordinær generalforsamling

Forløb af Jeudans ordinære generalforsamling 20. april 2017

Jeudans ordinære generalforsamling godkendte i dag årsrapporten for 2016 og bestyrelsens forslag om at overføre årets resultat til næste år.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om bestyrelsens vederlag for 2017 samt vedtægtsændring om elektronisk kommunikation med aktionærerne.

Generalforsamlingen fornyede endvidere bestyrelsens bemyndigelse til - indtil næste ordinære generalforsamling - at lade Selskabet erhverve og besidde egne aktier op til 10 % af selskabskapitalen.

Generalforsamlingen genvalgte adm. direktør Niels Jacobsen, adm. direktør Tommy Pedersen og Investor relations-chef Søren B. Andersson. Direktør Jørgen Tandrup og Hans Munk Nielsen genopstillede ikke og generalforsamlingen nyvalgte Claus Gregersen og Helle Okholm til bestyrelsen.

Som revisor genvalgte generalforsamlingen Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Niels Jacobsen som formand og Claus Gregersen som næstformand.

Yderligere oplysninger:
Niels Jacobsen, bestyrelsesformand, tlf. 4035 2000

Jeudan A/S, Bredgade 30, 1260 København K, tlf. 7010 6070.

Jeudan er Danmarks største børsnoterede ejendoms- og servicevirksomhed. Koncernen investerer i og driver større kontor-, bolig- og detailejendomme i København. Koncernen tilbyder i Jeudan Servicepartner et bredt udbud af ejendomsrelaterede rådgivnings-, service- og bygningsydelser. Strategien sigter mod fortsat vækst og lønsomhed, baseret på værdierne ordentlighed, dygtighed og tilgængelighed. Koncernen har 375 medarbejdere. Jeudans aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (JDAN). www.jeudan.dk.

288
Apr 20, 2017

HUG#2097387