Release details

2017-04-21 08:00 CEST
  • Print
  • Share Share
no en

Norwegian Finans Holding ASA : VEDTAK OM Å INNSTILLE REPARASJONSEMISJON

Styret i Norwegian Finans Holding ASA viser til vedtak om rettet emisjon og reparasjonsemisjon, begge gjort av styret mandag 13. februar 2017 og til en tegningskurs på NOK 76,75 per aksje.

I tiden etter selskapets beslutning har kursen på selskapets aksje ligget lavere enn den nevnte tegningskursen, i perioder betydelig under denne. Ved børsslutt i går lå kursen på NOK 65,50, som er ca NOK 10 under tegningskursen. De av selskapets aksjonærer som ikke fikk delta i den rettede emisjonen, har derfor hatt mulighet til å nøytralisere utvanningseffekten av den rettede emisjonen ved å kjøpe aksjer i det åpne markedet til en pris under tegningskursen på NOK 76,75 per aksje.

Basert på kursutviklingen i perioden fra 13. februar 2017 og til i dag, samt en antakelse om at det hensett til aksjekursen ikke vil være interesse for å tegne aksjer i reparasjonsemisjonen, har styret vedtatt å innstille den foreslåtte reparasjonsemisjonen.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

HUG#2097335