Release details

2017-04-20 16:30 CEST
  • Print
  • Share Share
no en

SalMar - Styrebehandlet endelig årsregnskap for 2016

Styret i SalMar ASA har i møte den 20. april 2017 behandlet og godkjent endelig årsregnskap for 2016.

Endelig regnskap, herunder foreslått utbytte på NOK 12,0 per aksje, er i tråd med foreløpig regnskap offentliggjort den 15. februar 2017. Et eventuelt vedtatt utbytte fra generalforsamlingen medfører at aksjene i SalMar ASA noteres eks. utbytte på NOK 12 per aksje fra og med den 7. juni 2017.

En elektronisk versjon av årsregnskapet vil distribueres via Oslo Børs og på www.salmar.no i slutten av april.

Ordinær generalforsamling avholdes tirsdag den 6. juni 2017 i selskapets lokaler på Frøya. Innkalling, årsrapport og agenda med vedlegg vil bli distribuert via Oslo Børs og www.salmar.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12HUG#2096522