Release details

2017-03-20 17:45 CET
  • Print
  • Share Share

Gereglementeerde informatie - ageas SA/NV organiseert Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

ageas SA/NV organiseert een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders op zijn hoofdzetel, Markiesstraat 1 te 1000 Brussel, op 20 april 2017 om 10u30.

Ageas publiceerde volgende documenten over deze Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders op zijn website, www.ageas.com:

  • de oproeping, samen met de agenda;
  • een model van volmacht;
  • het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur.

Ageas heeft de ervaring dat de eerste Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders het vereiste quorum - een vertegenwoordiging van minimaal 50% van het kapitaal - niet haalt, en de vergadering dus waarschijnlijk niet rechtsgeldig zal kunnen besluiten. Indien het vereiste aanwezigheidsquorum voor deze vergadering niet wordt gehaald, zal Ageas op vrijdag 14 april 2017 een uitnodiging uitsturen voor een tweede Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders samen met de uitnodiging voor de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV. Beide vergaderingen zullen plaatsvinden op woensdag 17 mei 2017 in het Nationaal Theater in Brussel.

Vragen over deze Vergadering kunnen gemaild worden naar general.meeting@ageas.com.

Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met 190 jaar vakkennis en ervaring. Het biedt zowel particulieren als bedrijven Levens- en Niet-Levensverzekeringsproducten aan die beantwoorden aan hun specifieke behoeften, niet alleen vandaag maar ook in de toekomst. Ageas, één van de grootste verzekeringsmaatschappijen in Europa, is vooral werkzaam in Europa en Azië, die samen het grootste deel van de wereldwijde verzekeringsmarkt vormen. Via een combinatie van 100%-dochterondernemingen en langetermijnpartnerships met sterke financiële instellingen en belangrijke distributeurs, is Ageas met succes actief in België, het Verenigd Koninkrijk, Luxemburg, Frankrijk, Italië, Portugal, Turkije, China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodja, Singapore en de Filippijnen.
Ageas behoort tot de marktleiders in de meeste landen waar het aanwezig is. Ageas telt meer dan 40.000 werknemers en in 2016 bedroeg het premie-inkomen nagenoeg EUR 32 miljard (alle cijfers tegen 100%).

HUG#2089139