Release details

2017-03-20 16:31 CET
  • Print
  • Share Share
se

IoT för fordon - Clean Motion skapar ZbeeConnect.

IoT för fordon - Clean Motion skapar ZbeeConnect.

Elfordonstillverkaren Clean Motion AB har idag skrivit avtal med COMODULE GmbH om samarbete kring uppkopplade fordon. COMODULE har utvecklat hårdvara som integrerats i Clean Motions fordonslösning. Detta utgör basen för en samling tjänster som kommer att lanseras under namnet ZbeeConnect. Tjänster kommer att erbjudas som webapplikation för fleet management samt app för både iPhone och Android.

Clean Motion har målsättningen att skapa hållbara fordon för den stora massan. Ett viktigt steg i arbetet med detta är att möjliggöra ökad användning av fordonen.
-"Bilindustrin levererar stora, energislukande fordon som mestadels står parkerade. Det innebär ett resurs- och energislöseri som inte är förenligt med framtidens hållbara transporter. Grundkonstruktionen av Zbee skapar ett mycket lätt och energieffektivt fordon och genom att nu möjliggöra uppkopplade fordon via ZbeeConnect skapar vi förutsättningar för en väsentligt ökad användning", Göran Folkesson, VD Clean Motion.

- "Med ZbeeConnect kommer vi att erbjuda såväl specialanpassade lösningar för kommersiella aktörer som utökad fordonsinformation för den enskilde föraren. På sikt kommer vi även att kunna erbjuda avancerade lösningar för delade fordon. Vi tror att genom att göra det lätt för föraren att få tillgång till fordonets batteristatus kommer vi att öka tryggheten i övergången till elfordon", Göran Folkesson, VD Clean Motion.

Uppkoppling av Zbee är en del av vår långsiktiga utvecklingsplan och arbetet med Zbee Connect har pågått i över ett år. De slutgiltiga testerna håller på att slutföras och tjänsten kommer vara tillgänglig för alla fordon producerade 2017.

- "att integrera en IoT lösning som standard i Zbee ger oss bättre möjligheter för fortsatt utveckling och skapa helt nya typer av tjänster." Säger William Collings, Utvecklingsansvarig, ZbeeConnect.

ZbeeConnect kommer från början att erbjuda tjänster för fleet management med målsättning att optimera taxiverksamhet samt godsdistribution. Initiala analyser i den Indiska verksamheten pekar på c:a 30% förbättrad nyttjandegrad av fordonen. Vidareutvecklade lösningar för delat användande som t.ex fordonspooler och uthyrningsverksamheter planeras längre fram. Kunder kommer att kunna få notifikationer om laddstatus och position. ZbeeConnect kommer finnas som app för både iPhone och Android för slutanvändare och som webapplikation för fleet management kunder.

Tjänsten kommer att bygga på fullt integrerad hårdvara i Zbee som är utvecklad tillsammans med det tyska företaget COMODULE GmbH. Genom att Zbee, jämfört med andra fordon i vårt segment, har en mycket mer avancerad elarkitektur byggd kring en databuss kan vi erbjuda unik funktionalitet. Genom en djup integration kan vi använda mycket detaljerad fordonsdata för våra uppkopplade tjänster. Detta skapar grunden för att kunna ge användaren viktig information som när fordonet är laddat, aktuell räckvidd och information om t.ex. laddning av någon anledning avbryts.
Planen är att alla Zbee byggda från och med kvartal 2, 2017 utrustas med IoT-hårdvaran.


För mer information, vänligen kontakta:
Christoffer Sveder
Marknad och Försäljning, Clean Motion AB
Tel: +46 706 112 698
Email: christoffer@cleanmotion.se

Göran Folkesson
VD, Clean Motion AB
Tel: +46 735 320 273
Email: goran@cleanmotion.se


Kontaktperson COMODULE:
Konstantinos Stephanou
Business Development Manager
Tel: +37 255 533 024
Email: konstantinos@comodule.com

Om Clean Motion AB
Clean Motion AB är ett svenskt bolag som tillverkar och säljer elfordon. Bolagets vision är att utveckla verkligt hållbara produkter som den stora massan av världens befolkning har råd med. Clean Motion har därför utvecklat nästa generation av effektiva och miljövänliga fordon för att möta 2000- talets transportbehov. Bolagets elektriska fordon, Zbee, är lätt, har en hög effektivitet och således en mycket god driftsekonomi. Clean Motion förser marknaden med säkra och energieffektiva fordon för en hållbar stadstrafikmiljö.

Clean Motion AB är listat på First North vid Nasdaq Stockholm. G&W Fondkommission är av Bolaget utsedd Certified Adviser. För ytterligare information, vänligen besök: www.cleanmotion.se

   
Foto: Clean Motion AB

HUG#2089124