Release details

2017-03-20 13:50 CET
  • Print
  • Share Share
fi en

Sampo Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitettu ilmoitus

SAMPO OYJ                PÖRSSITIEDOTE                     20.3.2017 klo 14.50

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitettu ilmoitus

Sampo Oyj (y-tunnus 0142213-3) on saanut tänään Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan BlackRock, Inc.:n (USA veronro 32-0174421) ja sen rahastojen suoraan tai välillisesti omistamiin Sammon A-osakkeisiin (ISIN: FI009003305) liittyvien äänioikeuksien osuus on 17.3.2017 laskenut alle viiden (5) prosentin kaikista äänioikeuksista. Lisäksi BlackRock, Inc.:n ja sen rahastojen suoraan omistamien Sammon A-osakkeiden osuus laski alle viiden (5) prosentin kaikista Sampo Oyj:n osakkeista.

Sampo Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 560 000 000 osakkeesta, joista A-sarjan osakkeita on 558 800 000 ja B-sarjan osakkeita 1 200 000 kappaletta. Kukin A-sarjan osake tuottaa yhden (1) äänen ja B-sarjan osake viisi (5) ääntä, joten Sammon kaikkien osakkeiden tuottama äänimäärä on yhteensä 564 800 000 ääntä.

BlackRock, Inc:n ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:

  % osakkeista ja äänistä (A:n yhteismäärä) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B:n yhteismäärä) Yhteenlaskettu
%-osuus (A+B)
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 4,98 % osakkeista

alle 5 % äänistä
0,05 % osakkeista

alle 5 % äänistä
5,03 % osakkeista

alle 5 % äänistä
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus 5,02 % osakkeista

4,98 % äänistä
0,05 % osakkeista

0,05 % äänistä
5,07 % osakkeista

5,03 % äänistä

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja/ osakelaji
ISIN-koodi
Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
FI0009003305   27 860 501 osaketta
alle 5 % äänistä
  4,98 % osakkeista
alle 5 % äänistä
A YHTEENSÄ 27 860 501 osaketta
alle 5 % äänistä
4,98 % osakkeista
alle 5 % äänistä

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitusvälineen luonne Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa (osakeomistus / nettoarvon tilitys) Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Securities Lent - - Osakeomistus 52 085 osaketta
alle 5 % äänistä
0,01 % osakkeista
alle 5 % äänistä
CFD - - Nettoarvon tilitys 223 664 osaketta
alle 5 % äänistä
0,04 % osakkeista
alle 5 % äänistä
      B YHTEENSÄ 280 749 osaketta
alle 5 % äänistä
0,05 % osakkeista
alle 5 % äänistä

SAMPO OYJ

Jarmo Salonen
Johtaja, sijoittajasuhteet ja konserniviestintä
puh. 010 516 0030

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Lontoon pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.sampo.com

HUG#2089035