Release details

2017-03-20 09:00 CET
  • Print
  • Share Share
fi en

Vaisalan Triton on auttanut Puhuria arvioimaan tuulivoiman mahdollisuuksia Lapissa kahden talven ajan

Vaisalan lehdistötiedote 20.3.2017 klo 10.00

Vaisalan Triton on auttanut Puhuria arvioimaan tuulivoiman mahdollisuuksia Lapissa kahden talven ajan

Uraauurtava tuulivoiman tuottaja Puhuri pystyy hyödyntämään tuulienergiapotentiaalia arktisissa olosuhteissa äärimmäisiä sääolosuhteita kestävän Tritonin sodar etämittausjärjestelmän tarkkuuden ansiosta.

Tuulivoimaa kehittävä ja tuottava Puhuri Oy on käyttänyt Vaisalan valmistamaa Tritonsodar mittalaitetta Lapissa kahden talven ajan. Siellä se on osoittanut poikkeuksellisen hyvää suorituskykyä ja äärimmäisten sääolojen sietokykyä. Samalla se on todistanut tuulen etämittauksen strategiset ja logistiset edut kylmissä ilmastoissa.

"Rakennamme ja tuotamme tuulivoimaa paikoissa, jotka ovat sääolosuhteiltaan erittäin haastavia. Vaisalan Triton on meille käytännöllinen tapa vähentää epävarmuutta vuosittaisissa energiaennusteissamme, ja sen ansiosta voimme parantaa kehitysprosessimme kannattavuutta", Puhurin tekninen asiantuntija Teppo Hilakivi sanoo.

Vaisala Triton Puhuri Oy

Tuulivoiman kehittäjät tutkivat yhä tiiviimmin tuotantomahdollisuuksia pohjoisilla leveysasteilla, missä tuulen nopeudet nousevat korkealle ja lupien saaminen hankkeille on yksinkertaista kaukana väestökeskuksista. Innovaatiot kylmässä ilmanalassa käytettävässä tuuliturbiinitekniikassa, kuten jäänesto- ja lämmitysjärjestelmissä, on nopeuttanut tuulivoiman laajenemista Pohjois-Euroopan ja Kanadan kaltaisilla markkinoilla.

Vaikka turbiiniteknologian kehittyminen edistää kasvua, monet tuulivoiman kehittäjien ja tuottajien hankkeet näillä alueilla ovat kaatuneet perinteisten resurssiarviointimallien ja puiston sijainnin analysointivälineiden puutteisiin. Kylmä ja jäinen sää tekee mittausmastojen asennuksesta hankalaa, ja se voi vahingoittaa mekaanisia antureita. Syrjäseuduilla ei ole käytettävissä sähköverkkoa ja aurinkoenergiaa on saatavilla talven aikana vain vähän, minkä takia sähkön järjestäminen suurille mittausvälineille on vaikeaa ja kallista.

Tuulen etämittaamisesta on nopeasti tulossa suosituin tapa kerätä mittaustietoa roottorin napakorkeudelta tuuliresurssikartoitustavarten. Sen avulla tuulivoiman kehittäjät voivat myös koota luotettavaa dataa alueelta ennen investointipäätöksen tekemistä. Yli 40 asteen pakkasissa monissa etämittausratkaisuissa on kuitenkin suorituskyky- ja luotettavuusongelmia jäätymisestä suureen polttoaineen kulutukseen. Ne nostavat ylläpitokustannuksia ja vaikuttavat kerätyn datan laatuun.

"Tritonin kylmien olosuhteiden sietokyky on vaikuttava. Sen mittaukset ovat erittäin tarkkoja ja virrankulutus niin alhainen, että voimme helposti pitää laitteen käynnissä 3-4 kuukautta ilman tankkaamista. Kun on aika siirtää Triton uuteen paikkaan, se on niin kevyt, että siirtäminen onnistuu vaikka tavallisella henkilöautolla", Hilakivi kommentoi.

Vaisalan Triton-sodar mittaite on tehty kestämään ankaria talviolosuhteita. Pienikokoisen, siirrettävän laitteen tehontarve on pienin kaikista tuulen mittaukseen käytetyistä etämittausjärjestelmistä. Tritoniin on saatavissa metanolikäyttöinen lisävoimajärjestelmä täydentämään aurinkopaneeleja pimeinä talvikuukausina. Näin Triton voi toimia keskeytyksettä ilman huoltotoimenpiteitä tai akkujen latausta useita kuukausia.

Tritonin ominaisuuksien ansiosta Puhuri on voinut toteuttaa, 6-14 kuukauden mittaisia mittaushankkeita eri puolilla Pohjois-Suomea ja parantaa näin yhtiön tuulikehitysprojektien kannattavuutta.

Vaisalan Triton-sodar mittalaite on käytössä yli 3 700 paikassa yli 30 maassa eri puolilla maailmaa. Tuulihankkeiden kehittäjät ja tuottajatkäyttävät sitä tuuliresurssien kartoituksessasekä sähköntuotannon  tehokkuuden analysoinnissa.

Puhurin Triton-käytöstä kerrotaan [englanniksi] lisää täällä.

Vaisala on tuulenmittauksen, tuulihankekartoituksen ja energian tuotantoennusteiden asiantuntija. Lisää tietoa Vaisalan tarjoamista uusiutuvan energian palveluista löytyy osoitteesta www.vaisala.com/fi/energy.

Lisätietoja:
Marina Stenfors
Viestintäpäällikkö, Vaisala
Puh. 050 364 4909
marina.stenfors@vaisala.com

Vaisala Energy
Uusiutuvan energian hankkeet saavat käyttövoimaa säästä, joka on yksi suurimmista tuotantoon vaikuttavista tekijöistä. Vaisala auttaa 80 vuoden sääkokemuksellaan uusiutuvan energian yhtiöitä kehittämään ja tuottamaan tuuli- ja aurinkovoimaa globaalisti aiempaa paremmin, nopeammin ja tehokkaammin. Mittaus-, arviointi-, ennustus- ja hallintatuotteemme ja -palvelumme hyödyntävät tieteellisiä tuloksia ja kehittynyttä teknologiaa sään aiheuttamien riskien vähentämiseksi energiantuotannossa ja kannattavan päätöksenteon tukemiseksi koko hankkeen elinkaaren aikana, uuden kohteen kartoituksesta due diligence -prosessin kautta tuotannon ennustamiseen ja voimalaitoksen optimointiin.
www.vaisala.com/fi/energy twitter.com/VaisalaEnergy linkedin.com/company/vaisala-energy

Vaisala
Vaisala on maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuja tarjoava yritys. 80-vuotisen kokemuksensa avulla Vaisala mahdollistaa paremman elämänlaadun tarjoamalla kattavan valikoiman innovatiivisia havainto- ja mittaustuotteita ja palveluja meteorologian ja valittujen säästä riippuvaisten toimialojen sekä teollisuuden mittaustarpeisiin. Vaisalan pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja yhtiön palveluksessa on noin 1 600 ammattilaista ympäri maailmaa. A-sarjan osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki arvopaperipörssissä. www.vaisala.fi

HUG#2088816