Release details

2017-02-17 17:40 CET
  • Print
  • Share Share

Wereldhave Belgium : Transparantiemededeling

Mededeling overeenkomstig Artikel 14 van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen (De Transparantiewet).

HUG#2079792