Release details

2017-02-17 15:00 CET
  • Print
  • Share Share
se en

Nordic Mines AB (publ): Förtydligande kring datum för kvartalsrapport fjärde kvartalet 2016

Förtydligande kring datum för kvartalsrapport fjärde kvartalet 2016

Nordic Mines AB (publ) ("Bolaget" eller "Nordic Mines") önskar genom detta pressmeddelande förtydliga att bolagets rapport för det fjärde kvartalet 2016 offentliggörs den 28 februari 2017 klockan 09:00 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rune Nordström, Head of Corporate Communications and Investor Relations: rune.nordstrom@nordicmines.com, +46 70 602 65 20.

För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.com

Denna information är sådan som Nordic Mines AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons omsorg för offentliggörande den 17 februari 2017 kl. 15:00 CET.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Vid Laivagruvan i Finland producerades guld under åren 2011 till och med 2014. Fyndigheten är en av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i SveMin och tillämpar dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Nordic Mines aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.com.

HUG#2079784