Release details

2017-02-17 11:39 CET
  • Print
  • Share Share
no en

Grieg Seafood ASA: Meldepliktig handel for primærinnsidere

Roy-Tore Rikardsen, regiondirektør i Grieg Seafood Finnmark AS, har den 17. februar 2017 kjøpt 6.000 aksjer i Grieg Seafood ASA til kurs NOK 70,95 per aksje. Total aksjebeholdning etter kjøpet er 13.100 aksjer.

Roy-Tore Rikardsen er en del av Grieg Seafood ASAs syntetiske opsjonsprogram og har i den forbindelse en aksjeeierplikt.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

HUG#2079717