Release details

2017-02-17 09:00 CET
  • Print
  • Share Share
fi en

Revenio Group Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus

Revenio Group Oyj, Pörssitiedote, 17.2.2017 kello 10:00

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS

Revenio Group Oyj on tänään saanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen omistusosuuden muuttumisesta, jonka mukaisesti Jyri Merivirran omistusosuus Revenio Group Oyj:n osake- ja äänimäärästä on laskenut alle yhden viidesosan (1/5).

Jyri Merivirran uusi osuus Revenio Group Oyj:n osake- ja äänimäärästä on 3,13 %. Jyri Merivirta omistaa 250.00 kpl Revenio Group Oyj:n osaketta.

Revenio Group Oyj:n kaupparekisteriin merkitty osakemäärä on 7.979.406 osaketta.

Revenio Group Oyj
Timo Hildén
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Timo Hildén
Puh. +358 40 580 4774
timo.hilden@revenio.fi
www.revenio.fi

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet
www.revenio.fi

Revenio-konserni lyhyesti
Revenio-konserniin kuuluvat emoyhtiön lisäksi silmänpaineen mittausteknologiaan keskittyvä Icare Finland Oy sekä sen 100 %:sti omistama tytäryhtiö Icare USA Inc., tutkimus- ja kehityshankkeisiin keskittyvä Revenio Research Oy, sekä 53,5 %:sti omistettu tytäryhtiö Oscare Medical Oy. Revenion liiketoimintojen yhteisenä nimittäjänä on seulonta, seuranta ja maailmanlaajuinen tarve terveydenhuollon kustannussäästöhin ennaltaehkäisevä terveydenhuollon kautta.

Revenio tavoittelee terveysteknologiassa voimakasta kasvua. Revenion tavoitteena on kehittää entistä tehokkaampia ja helposti käyttöönotettavia menetelmiä tunnistaa kansanterveydellisesti merkittäviä sairauksia jo niiden alkuvaiheessa. Revenion seulontateknologioiden fokuksessa ovat glaukooman, osteoporoosin, ihosyövän ja astman tunnistaminen ja niiden hoitoprosessin aikainen mittaaminen.

Revenio-konsernin liikevaihto vuonna 2016 oli 23,4 miljoonaa euroa, liiketuloksen ollessa 30,1 % jatkuvista toiminnoista. Revenio Group Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oyj:ssä.

HUG#2079628