Release details

2017-02-17 07:30 CET
  • Print
  • Share Share
se en

CLX Communications AB (publ) förvärvar det tyska teknikföretaget Xura Secure Communications GmbH

Stockholm, Sverige - CLX Communications AB (publ) - XSTO: CLX

CLX Communications, en ledande, global leverantör av molnbaserade kommunikationstjänster meddelar att man har förvärvat det tyska företaget Xura Secure Communications GmbH, ett dotterbolag till Xura Inc.

"CLX grundades med visionen att bli världens största och ledande aktör på marknaden för mobil, molnbaserad kommunikation med tjänster för text, röst, säkerhetslösningar och IoT - Internet of Things. Efter börsintroduktionen i oktober 2015 var förvärven under 2016 av Mblox och Sinch AB och nu förvärvet av Xura Secure Communications GmbH strategiska steg för att nå vår vision." säger Johan Hedberg, VD och koncernchef, CLX Communications.

CLX strategi är att bygga en ledande global marknadsposition och CLX har efter förra årets två förvärv snabbt blivit en maktfaktor inom molnbaserad kommunikation. CLX har en stark kundbas bestående av många ledande företag och starka varumärken inom branscher som sammantaget utgör en mycket spännande möjlighet för fortsatt tillväxt.

"Genom förvärvet av Xura Secure Communications GmbH tillför vi ytterligare värde för våra kunder genom att erbjuda marknadsledande säkerhetslösningar." avslutar Johan Hedberg.

Bakgrund och motiv till förvärvet av Xura Secure Communications GmbH

Marknaden för kommunikation mellan företags affärskritiska applikationer och deras kunder (A2P), oavsett om det handlar om textmeddelanden, röstbaserade lösningar eller IoT - Internet of Things, växer mycket kraftigt. Redan inför börsnoteringen 2015 målade CLX upp en tydlig bild över hur bolaget såg på de kommande årens utveckling och hur man i en fragmenterad marknad skulle ta en ledande roll i marknadens konsolidering.

Förvärven av Mblox, Sinch och nu Xura Secure Communications är tydliga bevis på att CLX levererar på denna strategi.

Xura Secure Communications GmbH har under sin långa historia inom A2P messaging byggt upp en stark marknadsposition i Tyskland. Genom förvärvet av Xura Secure Communications GmbH stärker därmed CLX Communications Företagsdivision sin position och skapar en påtaglig närvaro i Tyskland. Xura har idag har en marknadsandel på över 30 procent i Tyskland. Bolaget har även en stark position inom bank-, logistik- och flygsektorerna där man under ett flera år levererat t.ex. säker inloggning för internetbanker, notifieringstjänster för logistikbolag samt incheckningstjänster till flygbolag.

Transaktionen

Pris

CLX förvärvar Xura Secure Communications GmbH till ett pris om 15,5 MUSD (motsvarande ca 138 MSEK) på kassa- och skuldfri basis. Köpeskillingen erläggs kontant i samband med tillträdet till aktierna. Vidare kan en tilläggsköpeskilling på 1,5 MUSD (motsvarande ca 13,4 MSEK) komma att utgå, förutsatt att uppsatta mål avseende innevarande års utfall för Xura:s bruttovinst uppnås.

Information om Xura Secure Communications GmbH

Xura Secure Communications GmbH grundades 2001 (då under namnet Mindmatics). 2014 förvärvades bolaget av Acision som senare bytte namn till Xura.

Bolaget har sedan start byggt en stark marknadsposition i Tyskland. Bolaget har 16 anställda på sitt kontor i München.

2016 omsatte bolaget ca 25,5 MEUR med ett EBITDA-resultat på ca 2,1 MEUR.

Bedömd påverkan på CLX verksamhet

Under 2017-2018 bedöms förvärvet av Xura Secure Communications GmbH kosta CLX 20-24 MSEK i integrations- och omstruktureringskostnader. Transaktionskostnaderna förväntas uppgå till 6-8 MSEK vilka belastar resultatet under Q1 2017.

Tidsplan, integration och organisation

Xura konsolideras fr.o.m. 16 februari 2017. Därefter startar det planerade integrationsarbetet och CLX räknar med att Xura är helt integrerat vid slutet av 2018.

För ytterligare information vänligen kontakta

Thomas Ahlerup
Chief Investor Relations Officer
CLX Communications AB (publ)
Mobiltelefon        +46-768-966300
E-mail                thomas.ahlerup@clxcommunications.com

Om CLX Communications

CLX Communications (CLX) är en ledande global leverantör av molnbaserade kommunikationstjänster och lösningar till företag och mobiloperatörer. CLX mobila kommunikationstjänster gör det möjligt för företag att snabbt, säkert och kostnadseffektivt kommunicera globalt med sina kunder och anslutna enheter - IoT (Internet of Things).

CLX lösningar möjliggör affärskritisk kommunikation över hela världen via mobila meddelandetjänster (SMS), rösttjänster och mobila konnektivitetstjänster för IoT. CLX har sedan företaget grundades vuxit med lönsamhet. Koncernen har huvudkontor i Stockholm, Sverige, samt närvaro i ytterligare 20 länder.

CLX Communications aktie är noterad på NASDAQ Stockholm - XSTO: CLX.

Besök oss gärna på: www.clxcommunications.com

Om Xura Secure Communications  GmbH

Xura Secure Communications GmbH är ett av Tysklands ledande företag inom mobila meddelandetjänster, som levererar mer än 500 miljoner meddelanden per år för några av Tysklands största banker och flygbolag. Xura erbjuder flera av de högsta säkerhetsstandarderna i Tyskland, Xura är listad som en rekommenderad leverantör av nummer för "mobila autentisieringstransaktioner" (mTAN) för Tysklands största banknätverk.

Xura Secure Communications GmbH är ett dotterbolag till Xura Inc., en ledande global leverantör av digitala kommunikationstjänster.

Viktig information

Denna kommunikation kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som "anser", "uppskattar", "förväntar", "väntar", "antar", "förutser", "avser", "kan", "fortsätter", "bör" eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om CLX anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför CLX kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 februari 2017 kl. 07.30 CET.

HUG#2079587