Release details

2017-02-16 19:45 CET
  • Print
  • Share Share
no en

StrongPoint ASA: Meldepliktig handel

Jørgen Waaler, CEO StrongPoint ASA, har i dag solgt 60 000 aksjer til gjennomsnittlig kurs NOK 15,31. Ny beholdning er 1 000 000 aksjer, tilsvarende 2,25 prosent av totalt utestående aksjer.
 
Pengene skal benyttes til et omfattende restaureringsarbeid av Waalers våningshus på Skøien Gård på Lunner.
«Støtteordningene i landbruket er betydelig dårligere enn jeg hadde regnet med da jeg ble bonde,» uttaler Waaler.
 
Aksjene er handlet over Oslo Børs.
 
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Anders Nilsen
Finansdirektør StrongPoint ASA
Mobil: +47 932 59 410
 
Om StrongPoint:
 
StrongPoint's mission: Driving Retailers' productivity by providing innovative integrated Technology Solutions.
 
StrongPoint har hovedkontor på Rælingen og har ca. 580 medarbeidere i Norge, Sverige, Baltikum, Frankrike, Tyskland, Belgia, Spania, Russland og Malaysia. Selskapet er notert på Oslo Børs.
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
HUG#2079569