Release details

2017-02-16 20:51 CET
  • Print
  • Share Share
no en

Grieg Seafood ASA: Meldepliktig handel - syntetiske aksjeopsjoner

Primærinnsidere har innløst syntetiske aksjeopsjoner i Grieg Seafood ASA i henhold til vedlagte oversikt.

Oppgjøret er i kontanter. 50% av gevinsten fra ordningen må brukes til å kjøpe aksjer i Grieg Seafood ASA. Kjøpsplikten gjelder inntil man eier 100% av brutto årslønn. De som er en del av Grieg Seafood ASAs syntetiske opsjonsprogram har en aksjeeierplikt i selskapet.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

HUG#2079562