Release details

2017-02-17 07:00 CET
 • Print
 • Share Share
fi en

Pihlajalinnan tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2016 (12 kk)

Pihlajalinna Oyj            Tilipäätöstiedote              17.2.2017 klo 8.00

Pihlajalinnan tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2016 (12 kk)

Tilikauden liikevaihto ja kannattavuus paranivat odotetusti

Loka-joulukuu lyhyesti:

 • Liikevaihto oli 103,7 (62,6) milj. euroa - kasvua 66 prosenttia
 • Liikevoitto (EBIT) oli 3,9 (1,4) milj. euroa
 • Käyttökate (EBITDA) oli 7,1 (3,4) milj. euroa
 • Osakekohtainen tulos oli 0,12 (0,04) euroa/osake
 • Pihlajalinna voitti Tervolan ja Hattulan sote-ulkoistuskilpailutukset

Tammi-joulukuu lyhyesti:

 • Liikevaihto oli 399,1 (213,3) milj. euroa - kasvua 87 prosenttia
 • Liikevoitto (EBIT) oli 15,1 (3,6) milj. euroa ja oikaistu liikevoitto (EBIT) oli 16,6 (4,5) milj. euroa
 • Käyttökate (EBITDA) oli 27,9 (11,6) milj. euroa ja oikaistu käyttökate (EBITDA) oli 28,9 (12,5) milj. euroa
 • Henkilöstö tilikauden lopussa oli 4 407 (3 047)
 • Osakekohtainen tulos oli 0,39 (0,03) euroa/osake
 • Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2016 osinkoa jaetaan 0,15 euroa osakkeelta 

Pihlajalinnan näkymät vuodelle 2017

Vuoden 2017 liikevaihdon odotetaan kasvavan ja oikaistun liikevoiton paranevan vuodesta 2016. Tilikauden 2016 liikevaihto oli 399,1 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto oli 16,6 miljoonaa euroa.

KESKEISET TUNNUSLUVUT 10-12/2016
3 kk
10-12/2015
3 kk
1-12/2016
12 kk
1-12/2015
12 kk
TULOSLASKELMA        
Liikevaihto, milj. euroa 103,7 62,6 399,1 213,3
Oikaistu käyttökate (EBITDA), milj. euroa 7,1 3,4 28,9 12,5
Oikaistu käyttökate, % 6,8 5,5 7,2 5,9
Käyttökate (EBITDA), milj. Euroa 7,1 3,4 27,9 11,6
Käyttökate, % 6,8 5,5 7,0 5,4
Oikaistu liikevoitto (EBIT), milj. euroa 3,9 1,4 16,6 4,5
Oikaistu liikevoitto, % 3,7 2,2 4,2 2,1
Liikevoitto (EBIT), milj. euroa 3,9 1,4 15,1 3,6
Liikevoitto, % 3,7 2,2 3,8 1,7
Voitto ennen veroja (EBT), milj. euroa 3,5 1,0 13,7 1,3
         
OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT        
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 0,12 0,04 0,39 0,03
Oma pääoma per osake, euroa     4,74 4,47
Osinko/osake, euroa (hallituksen ehdotus)     0,15  
         
MUUT TUNNUSLUVUT        
Sijoitetun pääoman tuotto, % (ROCE)     10,8 3,4
Oman pääoman tuotto, % (ROE)     11,1 2,3
Omavaraisuusaste, %     46,5 50,5
Nettovelkaantumisaste, %     21,9 25,2
Korolliset nettovelat, milj. euroa     22,1 23,5
Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen 12 kk     0,8 1,9
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 5,4 27,5 27,4 44,6
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 13,2 7,1 32,3 17,7
Rahavirta investointien jälkeen, milj. euroa 7,1 -13,2 6,8 -14,4
Henkilöstö keskimäärin     4 379 2 503
Henkilöstö kauden lopussa     4 407 3 047

Pihlajalinnan toimitusjohtaja Aarne Aktan:

"Pihlajalinna-konsernin vuoden 2016 liikevaihto ja kannattavuus kehittyivät odotetusti. Parannus edelliseen vuoteen verrattuna oli merkittävä. Liikevaihdon kasvu on ollut erittäin tervettä, sillä 72 prosenttia kasvusta oli orgaanista.

Perusterveyden- ja sosiaalihuollon palvelut -segmentissä (P & S) kehitys oli kauttaaltaan hyvää vuoden viimeisellä neljänneksellä. Erityisen ilahduttavaa oli se, että kuntaulkoistusten kannattavuus parani edelleen. Segmentin loppuvuoden tulonmuodostuksessa ei tullut negatiivisia yllätyksiä.

Lääkärikeskukset ja erikoissairaanhoito -segmentissä (L & E) Lääkärikeskusten viimeisen neljänneksen tulos oli erityisen hyvä. Myös Työterveyshuolto paransi edelleen kannattavuuttaan. Tamperelainen Koskiklinikka ja joensuulainen ITE ovat olleet nyt noin vuoden ajan osa segmenttiä, ja niiden hankintaan voimme olla erittäin tyytyväisiä.

Olemme täsmentäneet strategiamme mukaista laajenemissuunnitelmaamme. Samalla olemme kertoneet siirtyvämme Pihlajalinna-brändiin molemmissa segmenteissämme. Ensisijainen tapamme laajentua entistä vahvemmaksi valtakunnalliseksi toimijaksi on uusien toimipisteiden avaaminen. Sen rinnalla yrityskaupat voivat toimia hyvänä lisänä, kuten alkuvuoden Itä-Suomen Lääkäritalon osto osoittaa.

Pihlajalinna on mukana Suomessa vireillä olevissa merkittävissä sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistushankkeissa. Olemme jättäneet tarjouksen sekä Kouvolan että Forssan hyvinvointikuntayhtymän kilpailutuksissa. Lisäksi monet kunnat ovat kiinnostuneita liittymään muiden kuntien ja kuntayhtymien voimassa oleviin ulkoistuksiin. Nämä tarjoavat lupaavia kasvunäkymiä.

Suomen hallituksen tammikuussa lausuntokierrokselle lähettämässä valinnanvapauslain luonnoksessa perusterveydenhuollon valinnanvapaus toteutuisi aiemmin ennakoitua laajempana. Lisäksi osa erikoissairaanhoitoa tulisi valinnanvapauden piiriin. Tämä on mielestämme hyvä suunta."

Talousraportoinnin aikataulu 2017

Vuoden 2016 vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistaan viimeistään viikolla 11. Pihlajalinna Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 4.4.2017 Tampereella.

Osavuosikatsaus tammikuu-maaliskuu: torstaina 11.5.2017
Puolivuosikatsaus tammikuu-kesäkuu: torstaina 17.8.2017
Osavuosikatsaus tammikuu-syyskuu: torstaina 9.11.2017

Julkistamistilaisuus

Pihlajalinna Oyj järjestää tuloksen julkistamistilaisuuden analyytikoille ja medialle perjantaina 17.2.2017 klo 10.00 Kämp-hotellin Paavo Nurmi -kabinetissa, Pohjoisesplanadi 29, 00100 Helsinki.

Helsingissä 17.2.2017

Pihlajalinna Oyj:n hallitus

Lisätiedot
Aarne Aktan, toimitusjohtaja, +358 40 342 4440
Niclas Köhler, talous- ja rahoitusjohtaja, +358 40 342 4420
Siri Markula, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, +358 40 743 2177, siri.markula@pihlajalinna.fi

Jakelu
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
investors.pihlajalinna.fi

Pihlajalinna lyhyesti
Pihlajalinna on yksi Suomen johtavista yksityisistä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden tuottajista. Yhtiö tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita yksityishenkilöille, yrityksille, vakuutusyhtiöille ja julkisyhteisöille ja tarjoaa palveluita lääkärikeskuksissa, terveysasemilla, hammasklinikoilla ja sairaaloissa ympäri Suomea. Yhtiö tuottaa Dextra-brändin alla toimivissa yksityisissä lääkärikeskuksissa ja sairaaloissa muun muassa lääkärivastaanotto- ja erikoissairaanhoidon palveluita mukaan lukien päivystyspalvelut, monipuoliset kirurgiset palvelut sekä työterveyshuollon ja suun terveydenhoidon palvelut. Pihlajalinna-brändin alla Yhtiö tarjoaa julkisyhteisöille sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuotantomalleja, joiden tarkoituksena on julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyönä tuottaa laadukkaita palveluita julkisrahoitteisen terveydenhuollon asiakkaille.

HUG#2079452