Company details

AB Traction

  • Print
  • Share Share
se en
Tractions verksamhet bygger på en egen metodik för utveckling och förädling av företag där Traction är ägare. Tractions ägarroll bygger på ett aktivt och långsiktigt engagemang tillsammans med en entreprenör eller företagsledning samt andra delägare. Traction har idag engagemang i ett 20-tal olika företag. Flera av företagen är publikt noterade.