Company details

Työttömyysvakuutusrahasto

  • Print
  • Share Share
fi en

Työttömyysvakuutusrahasto (TVR) on vuonna 1999 toimintansa aloittanut työmarkkinaosapuolten hallinnoima ja Finanssivalvonnan valvoma itsenäinen laitos, jonka päätehtävänä on työttömyysetuuksien rahoittaminen. TVR myös ohjaa, kehittää ja valvoo työttömyysvakuutusmaksujen perintämenettelyn toimeenpanoa sekä määrää ja perii työttömyysturvan työnantajan omavastuumaksun. Lisäksi TVR käsittelee työnantajan koulutuskorvauksia. TVR:n toiminta rahoitetaan työnantajilta ja palkansaajilta perittävillä työttömyysvakuutusmaksuilla sekä sijoitustuotoilla.