Company details

Nilörngruppen AB

  • Print
  • Share Share
se en

Nilörn är idag ledande i Europa på etiketter, med kunskaper och erfarenheter från etikettproduktion som sträcker sig över mer än ett sekel. Vi har kontor och tillverkningsanläggningar i: Sverige, Danmark, Tyskland, Belgien, England, Portugal, Hongkong, Turkiet och Indien.

Nilörn tillämpar mottot "maximal kundtillfredsställelse". Hela vår företagsstruktur bygger på detta centrala tema, som ligger till grund för all verksamhet inom Nilörngruppen, från design till tillverkning, försäljning och service.