Company details

Odfjell SE

  • Print
  • Share Share
no en

Odfjell er et ledende selskap innen global transport og lagring av kjemikalier og relaterte logistikktjenester. Selskapet ble etablert i 1916 og var i midten av 1950-årene en av pionerene innen utvikling av kjemikalietankfarten samt en av pionerene innen utvikling av tankterminaler på slutten av 1960-tallet. Odfjell eier og opererer i dag kjemikalietankskip og tankterminaler, også gjennom datterselskapet og felleseide virksomheter.