Company details

Grieg Seafood ASA

  • Print
  • Share Share
no en

Grieg Seafood ASA er et integrert norsk sjømatselskap med virksomhet innenfor lakseoppdrett og videreforedling. Selskapet har virksomhet i Norge, Canada og UK og en total produksjonskapasitet på 80.000 tonn slaktet vekt.