Company details

Equinor ASA

  • Print
  • Share Share
no en

Om Statoil

Statoil er et internasjonalt energiselskap med virksomhet i mer enn 30 land. Basert på mer enn 40 års erfaring fra olje- og gassproduksjon på norsk sokkel, anvender vi teknologi og nyskapende forretningsløsninger for å møte verdens energibehov på en ansvarlig måte. Vi har hovedkontor i Stavanger, om lag 22.000 ansatte over hele verden og er børsnotert i New York og Oslo.