Company details

Telenor

  • Print
  • Share Share
no en

Telenor-konsernet er en internasjonal tilbyder av kommunikasjonstjenester innen tele, data og media. Telenor-konsernet har mobilvirksomheter i 11 markeder i Norden, Sentral- og Øst-Europa og Asia, i tillegg til en stemmerettsandel på 42.95 prosent (økonomisk andel 35,7 prosent) i VimpelCom Ltd. som har mobilvirksomheter i 18 markeder. Telenor-konsernet er en av verdens største mobiloperatører med 148 millioner abonnement i sine konsoliderte virksomheter per 4. kvartal 2012, en omsetning i 2012 på 102 milliarder kroner og ca. 30.000 ansatte. Telenor-konsernet har hovedkontor i Oslo. Les mer om Telenor-konsernet på www.telenor.com/no/

Hvis du vil abonnere på pressemeldinger eller strykes fra listen kan du gå til denne siden: http://www.telenor.com/no/nyheter-og-media/pressemeldinger/abonner/

Følg oss på twitter: http://twitter.com/TelenorGroup