Company details

Kinnevik

  • Print
  • Share Share
se en

Investment AB Kinneviks syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom värdeökning i sin portfölj av tillgångar. Moderbolaget förvaltar en värdepappersportfölj bestående av långsiktiga investeringar i ett antal noterade bolag såsom Tele2, Modern Times Group MTG, Millicom International Cellular, Metro International och Transcom WorldWide. Kinnevik söker att aktivt verka genom företagens styrelser.


more »