Company details

Dexia N.V.

  • Print
  • Share Share

Dexia is een Europese bank die wereldwijd marktleider is op het gebied van lokale openbare financiering. Met een beurskapitaal van 2,2 MldsEUR op 2012, is Dexia één van de twintig grootste financiële instellingen van de eurozone.

- Een bank die zich ontwikkelt op twee pijlers

De toekomst van Dexia wordt gebouwd op twee pijlers: een activiteit van universele bank in Europa en een wereldwijd marktleiderschap op het gebied van financiële diensten in de lokale openbare sector en op het gebied van projectfinanciering. Dexia wenst zijn universele bankactiviteit te ontwikkelen buiten de traditionele markten (België, Luxemburg, Slowakije, Turkije) om Europees marktleider te worden en zijn wereldwijde marktleiderschap te vergroten op het gebied van lokale openbare financiering, dankzij de voortgaande geografische expansie.

- Financiële betrouwbaarheid

Dexia heeft de ambitie zich op energieke en evenwichtige wijze te ontwikkelen met inachtneming van zijn basiswaarden op het gebied van risico en financiële betrouwbaarheid. Het concern respecteert zo de meest strenge normen op het gebied van krediettoewijzing, risicocontrole, operationele activiteiten en productkwaliteit. Dexia heeft één van de beste noteringen op kredietgebied in de banksector.

- Een lange termijn inzet en de waarden van het concern

- Dexia luistert naar de behoeften en het welzijn van zijn klanten, wil bijdragen aan een harmonieuze ontwikkeling van de maatschappij, het milieu behouden en zeker zijn van een duurzame groei, waardoor het bedrijf zich richt op een lange termijn perspectief en zich zo van zijn concurrenten onderscheidt (short term has no future).Dexia heeft zich gespecialiseerd in de volgende branches:

- financiële diensten aan de openbare sector, projectfinanciering en kredietverhoging;

- financiële diensten aan particulieren;

- geldelijke middelen en financiële markten;

- activabeheer;

- diensten aan investeerders.