Company details

Yara International ASA

  • Print
  • Share Share
no en

Om Yara
Yaras kunnskap, produkter og løsninger gir lønnsom og ansvarlig vekst for bønder og industrielle kunder, samtidig som jordens ressurser, mat og miljø gis næring og ivaretas.

Vår mineralgjødsel, programmer for plantenæring og teknologi øker avlinger, forbedrer produktkvalitet og reduserer miljøpåvirkningen fra landbrukspraksis.

Våre industri- og miljøløsninger gir bedre luftkvalitet ved å redusere utslippene fra industri og transport, og de utgjør nøkkelingredienser i produksjonen av en lang rekke varer.

Vi fremmer en kultur som promoterer sikkerhet for våre ansatte, kontraktører og samfunnet. Yara ble grunnlagt i 1905 for å løse den økende sulten i Europa og er i dag tilstede over hele verden med mer enn 12.000 ansatte og salg til 150 land.
www.yara.com