Company details

Nordic Mines AB (publ)

  • Print
  • Share Share
se en

Nordic Mines AB (publ) är ett prospekteringsbolag som är listat på OMX Small Cap. Bolaget bedriver prospektering efter guld och andra metaller i Finland och Sverige. Nordic Mines främsta tillgång idag är Laivafyndigheten som är en betydande guldfyndighet i mellersta Finland. En omfattande uppborrning har genomförts och visat på stora mineraltillgångar i området. Provbrytning och testanrikning har redan genomförts vid fyndigheten.