Release details

2019-06-25 08:16 CEST
  • Print
  • Share Share
no en

SpareBank 1 SMN :Endrer renten på boliglån

På bakgrunn av Norges Banks renteøkning øker SpareBank 1 SMN renten på boliglån med inntil 0,25 prosentpoeng. Laveste veiledende pris på boliglån vil etter endringen være 2,70 prosent. 

Torsdag 20. juni satte Norges Bank opp styringsrenta, noe som påvirker kostnaden på penger som bankene låner inn for så å låne ut til kundene. SpareBank 1 SMN har derfor besluttet å øke renten på sine utlån. 

- Det var forventet at Norges Bank skulle heve renten ytterligere. Vi tror derfor boliglånskundene er forberedt på dette, og at de raskt vil kunne innstille økonomien på noe økning i kostnadene. Samtidig er det viktig at kundene sørger for at de er i stand til å håndtere en høyere rente på boliglånet, sier konserndirektør Nelly Maske. 

For kunder som ikke ønsker å være sårbare for risikoen med flytende rente, kan en løsning for eksempel være å inngå en fastrenteavtale. 

- Vi i SpareBank 1 SMN er alltid tilgjengelig for kunder som ønsker rådgiving i en periode hvor rentenivået går noe opp. Vi har dyktige rådgivere som er lokalt tilstede, kombinert med enkle og moderne selvbetjeningsløsninger, og vi har konkurransedyktige vilkår, sier Maske. 

SpareBank 1 SMN vil samtidig endre renten på enkelte innskuddsprodukter med inntil 0,25 prosentpoeng. Alle kunder som får renteendring, vil i neste uke få informasjon i nettbanken eller via ordinær post om hvordan dette påvirker deres lån. For eksisterende kunder vil renteendringen tre i kraft fra 15. august 2019. For nye lån vil nye priser tre i kraft mandag 1. juli 2019.

 

Trondheim, 25. juni 2019 

Kontaktpersoner i SpareBank 1 SMN:

Konserndirektør Privatmarked Nelly Maske tlf +47 901 38 380

Finansdirektør Kjell Fordal, tlf + 47 905 41 672

  

FOTO, se her: https://www.flickr.com/photos/sparebank1smn/albums

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
HUG#2246599