Release details

2019-06-10 10:30 CEST
  • Print
  • Share Share
fi en

Evli Pankki Oyj: 149.248 A-osakkeen muunto B-osakkeiksi

EVLI PANKKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.6.2019 KLO 11.30

Evli Pankki Oyj:n hallitus on kokouksessaan 26.04.2019 hyväksynyt osakkeenomistajien pyynnöt 149.248 A-osakkeen muuntamisesta B-osakkeiksi yhtiöjärjestyksen 4 §:n nojalla.

Muuntojen jälkeen yhtiön A-osakkeiden määrä on 15.258.271 kpl ja B-osakkeiden määrä on 8.643.149 kpl. Evli Pankki Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä pysyy ennallaan 23.901.420 kappaleessa. Yhtiön osakkeiden tuottama äänimäärä on muunnon jälkeen yhteensä 313.808.569.

Osakemuunnot on merkitty kaupparekisteriin 10.6.2019. Muunnetut osakkeet tulevat julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingissä yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 11.06.2019 alkaen.

EVLI PANKKI OYJ

Juho Mikola
Talousjohtaja

Lisätietoja:
Daniela Wahlberg, viestintäasiantuntija, Evli Pankki Oyj, p. +358 50 401 7714, daniela.wahlberg@evli.com

Evli Pankki Oyj

Evli on sijoittamiseen erikoistunut pankki, joka auttaa yhteisöjä, yrityksiä ja yksityishenkilöitä kasvattamaan varallisuuttaan. Tuote- ja palveluvalikoima sisältää sijoitusrahastoja, varainhoitoa ja pääomamarkkinapalveluita, vaihtoehtoisia sijoitustuotteita, osakeanalyysia, kannustinjärjestelmien hallinnointia ja yritysjärjestelypalveluita. Yhtiö tarjoaa myös asiakkaiden sijoitustoimintaa tukevia pankkipalveluita. Evli on Suomen parhaaksi arvioitu ja suosituin yhteisövarainhoitaja*.

Evlin hallinnoitavana on 11,9 miljardia euroa asiakkaiden varoja (netto 3/2019). Evli-konsernin oma pääoma on 66,6 miljoonaa euroa ja BIS-vakavaraisuussuhde 15,8 prosenttia (31.3.2019). Yhtiön palveluksessa työskentelee yli 250 henkilöä. Evli Pankki Oyj:n B-osake on listattu Nasdaq Helsingissä.

*KANTAR SIFO Prospera External Asset Management 2015, 2016, 2017, 2018 Finland, SFR Scandinavian Financial Research Institutional Investment Services, Finland 2015, 2016, 2017, 2018.


Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.evli.com

HUG#2245818