Release details

2019-05-08 09:07 CEST
  • Print
  • Share Share
no

Wilson ASA: Kvartalsrapport 1Q 2019

 

Hovedpunkt for første kvartal 2019 (tall i parentes 1Q 2018)

  • EBITDA ble på MEUR 12,2 (MEUR 12,4)
  • Nettoinntjening/dag, EUR 3 548 (EUR 3 574)
  • Gjennomført kapitalforhøyelse i forbindelse med skipskjøp
  • Refinansiering gir godt grunnlag for videre vekst


For mer informasjon: Se vedlagte kvartalsrapport.


Wilson ASA Bergen, 8. mai 2019

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
HUG#2243828