Release details

2019-05-08 13:06 CEST
  • Print
  • Share Share
no

Wilson ASA: Avholdt generalforsamling

 
Det ble i dag avholdt ordinær generalforsamling i Wilson ASA.
 
Alle saker ble enstemmig vedtatt som innstilt.
 
Protokoll fra generalforsamlingen følger vedlagt.
 
 
Wilson ASA Bergen, 8. mai 2019
 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
HUG#2243843