Release details

2019-05-03 09:03 CEST
  • Print
  • Share Share
no en

KORREKSJON: Equinor ASA: Informasjon angående utbytte for første kvartal 2019

Dette er en korreksjon av meldingen fra 06:46 03.05.2019 CEST. Årsaken til korreksjonen er: Korreksjon av dato for "Siste dag inklusive"

Nøkkelinformasjon vedrørende kontantutbytte for Equinor (OSE: EQNR, NYSE:EQNR) for første kvartal 2019.

  • Utbyttebeløp: 0,26
  • Annonsert valuta: USD
  • Siste dag inklusive: 16. august 2019
  • Ex-dato: 19. august 2019
  • Record date (eierregisterdato): 20. august 2019
  • Betalingsdato: på, eller omkring 28. august 2019
  • Øvrig informasjon: Utbytte i NOK per aksje vil bli kommunisert 26. august 2019.

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende forpliktelser.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

HUG#2243473