Release details

2019-05-03 06:46 CEST
  • Print
  • Share Share
no en

Equinor ASA: Informasjon angående utbytte for første kvartal 2019

Nøkkelinformasjon vedrørende kontantutbytte for Equinor (OSE: EQNR, NYSE:EQNR) for første kvartal 2019.

  • Utbyttebeløp: 0,26
  • Annonsert valuta: USD
  • Siste dag inklusive: 18. august 2019
  • Ex-dato: 19. august 2019
  • Record date (eierregisterdato): 20. august 2019
  • Betalingsdato: på, eller omkring 28. august 2019
  • Øvrig informasjon: Utbytte i NOK per aksje vil bli kommunisert 26. august 2019.

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende forpliktelser.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

HUG#2243441