Release details

2019-05-02 08:00 CEST
  • Print
  • Share Share
no en

Kitron: Eks utbytte NOK 0,40 i dag

Aksjene i Kitron ASA noteres eks utbytte NOK 0.40 fra og med i dag, 2. mai 2019.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
HUG#2242867