Release details

2019-04-30 11:19 CEST
  • Print
  • Share Share
no en

Kitron: Avholdt ordinær generalforsamling 2019

(2019-04-30) Kitron ASA avholdt ordinær generalforsamling 30. april 2019. 53,172,455 aksjer, som utgjorde 30,18 prosent av aksjekapitalen, var representert på generalforsamlingen. 

Alle forslag ble vedtatt slik de er gjengitt i innkallingen utsendt 9. april 2019.

Kitrons styre har nå følgende aksjonær- og ansattvalgt sammensetting: 

Valgt av aksjonærene:
Tuomo Lähdesmäki (leder - gjenvalgt)
Gro Brækken (gjenvalgt)
Espen Gundersen (gjenvalgt)
Maalfrid Brath (gjenvalgt)
Christian Jebsen (gjenvalgt) 

Valgt av de ansatte:
Bjørn Gottschlich
Tanja Rørheim
Jarle Larsen 

Generalforsamlingen godkjente det foreslåtte utbytte på NOK 0,40 per aksje. Utbyttet tilfaller aksjonærer i Kitron ASA som er registrert på datoen for generalforsamlingen (slik som de fremgår av aksjeregisteret per 3. mai 2019 basert på normalt T + 2 oppgjør). Kitrons aksjer vil handles på Oslo Børs eksklusive retten til å motta utbytte fra og med 2. mai 2019. Registreringsdato: 3. mai 2019. Utbyttet forventes utbetalt rundt 10. mai 2019. 

Protokollen fra den ordinære generalforsamlingen er vedlagt. 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Cathrin Nylander, finansdirektør og konstituert konsernsjef, tlf.: +47 900 43 284
E-post: investorrelations@kitron.com  

Kitron er et av Skandinavias ledende foretak innen produksjon av elektronikk og relaterte tjenester for bransjene Forsvar/Luftfart, Energi/Telekom, Industri, Medisinsk utstyr og Offshore/Marine. Konsernet har virksomhet i Norge, Sverige, Litauen, Tyskland, Kina og USA. Kitron omsatte for om lag 2.6 milliarder kroner i 2018 og har om lag 1.700 ansatte. www.kitron.com  

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12  

HUG#2242862