Release details

2019-04-25 18:40 CEST
  • Print
  • Share Share
se

Arcoma AB: Årsredovisning 2018 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida

2019-04-25

Arcoma publicerar idag sin årsredovisning för verksamhetsåret 2018 på bolagets hemsida www.arcoma.se

Tryckt exemplar kan beställas via arcoma@arcoma.se

 

Om Arcoma

Arcoma, med lång erfarenhet av branschen, är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och det finns idag över 3 500 av Arcomas röntgensystem installerade i hela världen. Arcoma är listat på Nasdaq First North.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Arcomas VD Jesper Söderqvist, Telefon: +46 470 70 69 81, E-mail: jesper.soderqvist at arcoma.se För mer information om bolaget besök www.arcoma.se

Certified Adviser är Erik Penser Bank (tel: 08-4638300, e-mail: certifiedadviser@penser.se)

Denna information är sådan information som Arcoma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades för offentliggörande den 25 april 2019 kl. 18.40

 

 

 

Arcoma ÅR 2018
Apr 25, 2019

HUG#2242626