Release details

2019-04-23 10:49 CEST
  • Print
  • Share Share
no en

Kongsberg tildeler ordrer til Kitron

(2019-04-23) Kitron har mottatt ordrer med en verdi på over 50 millioner kroner i henhold til den langsiktige produksjonsavtalen med Kongsberg Defence & Aerospace AS som ble offentliggjort 26. oktober 2018.

Ordrene gjelder produksjon av elektroniske moduler som er en del av Kongsbergs våpenstyringssystem, Remote Weapon Station (RWS).

Leveransene er planlagt fra andre halvår 2019 til 2020. Produksjonen vil foregå ved Kitrons anlegg i Norge.  

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:  
Cathrin Nylander, finansdirektør og konstituert konsernsjef, tlf.: +47 900 43 284 
Hans Petter Thomassen, adm. direktør, Kitron Norge, tlf.: +47 913 92 360 
E-post: investorrelations@kitron.com 

Kitron er et av Skandinavias ledende foretak innen produksjon av elektronikk og relaterte tjenester for sektorene Forsvar/Luftfart, Energi/Telekom, Industri, Medisinsk utstyr og Offshore/Marine. Konsernet har virksomhet i Norge, Sverige, Litauen, Tyskland, Kina og USA. Kitron omsatte for om lag 2.6 milliarder kroner i 2018 og har om lag 1.700 ansatte. www.kitron.com 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

 

HUG#2242229