Release details

2019-04-15 12:17 CEST
  • Print
  • Share Share
no en

SalMar - Endelig resultat fra SalMar ASAs kontanttilbud om å erverve de resterende aksjene i Arnarlax AS

IKKE FOR DISTRIBUSJON I ELLER INN I USA, CANADA, AUSTRALIA ELLER JAPAN ELLER NOEN ANNEN JURISDIKSJON DER DISTRIBUSJON ELLER OFFENTLIGGJØRING VIL VÆRE ULOVLIG
 
Det vises til børsmelding datert 10. april 2019 vedrørende foreløpig resultat fra SalMar ASAs kontanttilbud for alle resterende aksjer i Arnarlax AS ("Tilbudet").
 
Akseptperioden for Tilbudet utløp kl 18.00 den 10. april 2019.
 
Den endelige opptellingen viser at SalMar ASA har mottatt aksepter for 2 343 511 aksjer i Arnarlax AS i Tilbudet, tilsvarende cirka 8,8 % av aksjene i Arnarlax AS. Hensyntatt de 14 432 281 aksjene som allerede var eiet av SalMar ASA i Arnarlax AS før lansering av Tilbudet, vil SalMar ASA etter oppgjør av Tilbudet samlet eie 16 775 792 aksjer i Arnarlax AS, tilsvarende cirka 63,03 % av aksjene i Arnarlax AS.
 
Oppgjør av Tilbudet er ventet å finne sted rundt 24. april 2019.
 
DNB Markets opptrer som finansiell rådgiver og mottaksagent i forbindelse med Tilbudet.
 
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
 
DNB Markets
Telefon: 23 26 81 01
E-post: markets.ibd@dnb.no
 
Viktig beskjed:
 
Tilbudet og distribusjon av denne meldingen og annen informasjon vedrørende Tilbudet kan være begrenset ved lov i visse jurisdiksjoner. SalMar ASA påtar seg intet ansvar i tilfelle noen person opptrer i stred med slike begrensninger. Personer som får tilgang til denne meldingen eller slik annen informasjon, må gjøres seg kjent med og overholde alle slike restriksjoner.
 
TILBUDET FREMSETTES IKKE I NOEN JURISDIKSJON DER FREMSETTELSE AV TILBUDET IKKE VIL VÆRE I SAMSVAR MED LOVGIVNINGEN I SLIK JURISDIKSJON. DENNE MELDINGEN UTGJØR I SEG SELV IKKE NOE TILBUD. TILBUDET FREMSETTES KUN BASERT PÅ TILBUDSDOKUMENTET OG KAN KUN AKSEPTERES I SAMSVAR MED VILKÅRENE I SLIKT DOKUMENT.
HUG#2241683