Release details

2019-04-11 17:00 CEST
 • Print
 • Share Share
se en

Förändringar i ledningsgruppen

Stockholm, Sverige - CLX Communications AB (publ) - XSTO: SINCH

Sinch, en ledande global leverantör av molntjänster för kundinteraktion via mobilen, meddelar idag att de gör förändringar i bolagets ledningsgrupp.

"Tidigare i år lanserade vi ett nytt varumärke och samlade alla affärsenheter under det gemensamma namnet Sinch. Vi tar nu nästa steg med närmare samarbete mellan teamen som arbetar mot operatörskunder och företagskunder", säger Oscar Werner, vd Sinch.

Till följd av dessa förändringar får Anders Olin en bredare roll som Operativ chef. Johan Rosendahl har fortsatt ansvar för Sinch affär mot mobiloperatörer och rapporterar till Anders Olin.

Sinch ledningsgrupp består nu av:

 • Oscar Werner, VD
 • Anders Olin, Operativ chef
 • Roshan Saldanha, Finanschef
 • Eva Lessing, HR-chef
 • Jonas Lindeborg, Utvecklingschef
 • Jonathan Bean, Marknadschef (från 23 april 2019)
 • Thomas Heath, Strategichef
 • Robert Gerstmann, Evangelist, medgrundare
 • Björn Zethraeus, Affärsutvecklare, medgrundare
 • Johan Hedberg, Affärsutvecklare, medgrundare

För ytterligare information, vänligen kontakta

Thomas Heath
Strategichef och ansvarig för investerarrelationer
CLX Communications AB (publ)
Mobil:              +46-722-45 50 55
E-post:             thomas.heath@sinch.com

Informationen lämnades för offentliggörande genom ovanstående kontaktaktpersons försorg den 11 april 2019 kl 17:00 CET.

HUG#2241499