Release details

2019-04-10 10:25 CEST
  • Print
  • Share Share
no

Wilson ASA: Innkalling til ordinær generalforsamling 8. mai 2019

Ordinær generalforsamling i Wilson ASA avholdes onsdag 8. mai 2019 kl. 10.00 i selskapets lokaler Bradbenken 1, Bergen.

Vedlagt følger innkalling og dagsorden, skjema for påmelding, fullmaktsskjema, og vedlegg til sak 4 til 11 på dagsorden. I henhold til selskapets vedtekter har styret besluttet at dokumenter som gjelder saker som skal behandles i generalforsamlingen, herunder dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen, gjøres tilgjengelige på selskapets internettside; www.wilsonship.no. Aksjeeiere som likevel ønsker å få tilsendt dokumentene vil få dette ved å henvende seg til selskapet ved finansdirektør Stig Vangen.

 

Wilson ASA

Bergen, 10. april 2019

 
HUG#2241289