Release details

2019-04-05 11:30 CEST
  • Print
  • Share Share
se en

Sinch och WIT Software ingår partnerskap för att påskynda användningen av RCS

Stockholm, Sverige - CLX Communications AB (publ) - XSTO: SINCH

Sinch, en ledande global leverantör av molntjänster för kundinteraktion via mobilen, tillkännager idag att de ingår partnerskap med WIT Software för att påskynda den globala användningen av nästa generations meddelandetjänster genom RCS. Sinch kommer att använda WITs teknologi som en del i sitt erbjudande kring RCS-as-a-Service till mobiloperatörer som behöver en smidig och skalbar lösning för att erbjuda RCS till sina abonnenter och företagskunder.

"Nästa generations meddelandetjänster kan revolutionera hur företag interagerar med sina kunder genom rika och interaktiva upplevelser, skräddarsydda för att passa varje unik individ. Vi ser ett ökande intresse från mobiloperatörer som vill ta till vara på den här möjligheten och genom vårt partnerskap med WIT kan vi möta denna efterfrågan", säger Oscar Werner, vd Sinch.

RCS är en ny standard för meddelanden som bygger på SMS men som tillför en rad nya funktioner till den standardapp för meddelanden som är förinstallerad på Androidenheter. RCS är standardiserat av GSMA, den internationella organisationen för mobiloperatörer, och erbjuder en öppen och neutral plattform för avancerad  meddelandehantering. För mobilabonnenter ger RCS möjlighet till gruppchat och läskvitto på ett liknande sätt som Apples iMessage och WhatsApp. För företag innebär RCS nya möjligheter att säkert kommunicera med sina kunder direkt i deras förinstallerade inkorg. Med bättre stöd för bilder, video och tvåvägskommunikation blir RCS ett gångbart alternativ till appar, men där kunden inte själv måste ladda ner och installera en särskild app. Tekniken lämpar sig även väl för att automatisera kundtjänstärenden som idag hanteras muntligen via telefon. Prognoser från analysföretaget MobileSquared visar att företag kommer att spendera 18 miljarder USD på företagsmeddelanden via RCS år 2023.

"Mobiloperatörer över hela världen börjar nu inse att RCS kan förbättra användarupplevelsen i deras meddelandetjänster, behålla dagens intäkter, och samtidigt utöka marknaden. Vi är väldigt glada att Sinch har valt vår marknadsledande RCS-teknik för att påskynda användningen av tekniken", säger Luis Silva, vd WIT Software.

För ytterligare information vänligen kontakta

Thomas Heath
Strategichef och ansvaring för investerarrelationer
CLX Communications AB (publ)
Mobil:         +46-722 45 50 55
E-post:        thomas.heath@sinch.com

Om Sinch (CLX Communications AB)

Sinch utvecklar verktyg som möjliggör en personlig interaktion mellan företag och individer. Via Sinch molnbaserade kommunikationsplattform kan företag nå världens alla mobiltelefoner - inom en eller ett par sekunder - via meddelanden, röstsamtal, och video. Flera av världens största företag använder Sinch avancerade teknikplattform för att kommunicera med sina kunder, och Sinch är en etablerad mjukvaruleverantör till mobiloperatörer över hela världen. Sinch har vuxit med lönsamhet sedan det grundades 2008. Koncernen har huvudkontor i Stockholm, Sverige, samt närvaro i mer än 30 ytterligare länder. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm: XSTO:SINCH. Besök gärna sinch.com.

Om WIT Software S.A.

WIT Software S.A. är ett väletablerat mjukvaruföretag som är specialiserat inom produkter och lösningar för mobiloperatörer. Företaget har en djup expertis inom meddelandetjänster för mobiloperatörer, RCS, A2P-plattformar, A.I. och chatbots, IMS-applikationer, m-commerce och IPTV. Med kontor i Portugal och Storbritannien har WIT Software över 350 heltidsanställda och en stabil kundbas. För mer information, besök www.wit-software.com.

Informationen lämnades för offentliggörande genom ovanstående kontaktaktpersons försorg den 5 april 2019 kl 08:00 CET.

HUG#2240874