Release details

2019-03-27 11:00 CET
  • Print
  • Share Share
fi en

Sponda Oyj:n tilinpäätös 2018 on julkaistu

Sponda Oyj                                                                      Pörssitiedote                       27.3.2019 klo 12:00

Sponda Oyj:n tilinpäätös 2018 on julkaistu

Sponda Oyj:n vuoden 2018 tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus on julkaistu tämän tiedotteen liitteenä ja yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.sponda.fi/sponda-yrityksena/taloudellista-tietoa/raportit-ja-esitykset. Tilinpäätös julkaistaan suomen- ja englanninkielisenä.

Sponda Oyj


Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Kai Aejmelaeus, puh. 020 431 3340
Talous- ja rahoitusjohtaja Joonas Mäkipeska, puh. 020 431 3480

Sponda Oyj on Suomen suurimpien kaupunkien toimitilakiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö. Spondan toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja kehittää toimistotiloja, liiketiloja ja kauppakeskuksia toimintaympäristöiksi, jotka luovat edellytykset asiakkaiden menestykselle. Spondan sijoituskiinteistöjen käypä arvo on noin 3,8 miljardia euroa ja vuokrattava pinta-ala noin 1,2 miljoonaa neliömetriä.

HUG#2239790