Release details

2019-03-26 16:35 CET
  • Print
  • Share Share
se

Arcoma AB: Analys om Arcoma publicerad av Erik Penser Bank

 26 mars 2019

Arcoma har som ambition att fortsätta öka sitt aktieägarfokus och kontinuerligt förbättra kommunikationen med aktieägare och har därför inlett ett samarbete om oberoende analysrapporter med Erik Penser Bank för att sprida kunskapen om Arcomas verksamhet.  

En första analys publicerades tisdag den 26:e mars 2019 med rubriken "Arcoma - En gedigen plattform för tillväxt och lönsamhet".  Analysen finns att läsa på: 

https://links.penser.se/f/a/arcoma_20190326.pdf

Penser kommer att publicera kvartalsvisa uppdateringar av analysen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Arcomas VD Jesper Söderqvist, Telefon: +46 470 70 69 81, E-post: jesper.soderqvist at arcoma.se

Om Arcoma

Arcoma, med lång erfarenhet av branschen, är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och har under åren sålt över 3 500 röntgensystem i hela världen. Arcoma är listat på Nasdaq First North.

Certified Adviser är Erik Penser Bank, tel: 08-4638300, E-post: certifiedadviser at penser.se

För mer information om bolaget besök www.arcoma.se

Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 26 mars 2019 kl 16:35

HUG#2239731