Release details

2019-03-25 14:00 CET
  • Print
  • Share Share
fi en

Suomalaiset rahastot nyt saatavilla maailman suurimmalla kansainvälisellä rahastoalustalla Vestimalla

EVLI PANKKI OYJ:N LEHDISTÖTIEDOTE 25.3.2019 KLO 15.00

Clearstream laajentaa tarjontaansa Pohjois-Euroopassa lisäämällä suomalaiset sijoitusrahastot Vestima-rahastoalustalle. Kansainväliset asiakkaat voivat Vestiman kautta suoraan merkitä suomalaisia sijoitusrahastoja ja hyötyä samasta automatisoidusta käsittelyprosessista kuin muilla markkinoilla.

Evli-Rahastoyhtiö Oy on ensimmäinen suomalainen varainhoitaja, jonka sijoitusrahastot on hyväksytty Vestima-rahastoalustalle. Lanseerauksen myötä Evlin sijoitusrahastojen jakeluverkosto laajenee merkittävästi.

Keskeisiä tekijöitä Suomen lisäämiseksi Vestima-rahastoalustalle ovat kansainvälinen asiakaskysyntä pohjoismaisten sijoitusrahastomarkkinoiden kokonaisvaltaiseen kattamiseen ja Suomen vakaat rahastomarkkinat, joiden hallinnoimat varat olivat vuoden 2018 lopussa 110 miljardia euroa.

"Toivotamme suomalaiset rahastot tervetulleeksi osaksi Clearstreamin tarjontaa. Suomalaisten rahastojen jakelu Vestimalla on uusi askel rahastomarkkinoiden kattavuuden laajentamisessa Pohjoismaissa. Johtavana kansainvälisenä rahastojakelijana Clearstremin päätavoitteena on tukea asiakkaidemme sijoitusstrategioita ja fasilitoida heidän liiketoimintaansa kaikilla markkinoilla ympäri maailmaa", sanoo Bernard Tancré, Clearstreamin toiminnanjohtaja ja sijoitusrahastopalveluiden johtaja.

"Evli on tarjonnut valikoituja UCITS-rahastoja keski-eurooppalaisille sijoittajille jo muutaman vuoden ajan. Vestiman jakelun myötä rahastojemme levitys kasvaa merkittävästi. Jatkossa kansainväliset sijoittajat eivät ainoastaan voi ostaa Evlin sijoitusrahastoja, he hyötyvät lisäksi Suomen koko rahastomarkkinan pohjoismaisesta sijoitusosaamisesta", Kim Pessala, Evli-Rahastoyhtiön toimitusjohtaja kommentoi.

Lisätietoja:

Kim Pessala, toimitusjohtaja, Evli-Rahastoyhtiö Oy, p. +358 40 523 3797
Petter von Bonsdorff, johtaja, kansainvälinen myynti, Evli Pankki Oyj, p. +358 40 540 4100

Evli-Rahastoyhtiö Oy on Evli Pankin 100-prosenttisesti omistama tytäryhtiö.

Evli Pankki Oyj

Evli on sijoittamiseen erikoistunut pankki, joka auttaa yhteisöjä, yrityksiä ja yksityishenkilöitä kasvattamaan varallisuuttaan. Tuote- ja palveluvalikoima sisältää sijoitusrahastoja, varainhoitoa ja pääomamarkkinapalveluita, vaihtoehtoisia sijoitustuotteita, osakeanalyysia, kannustinjärjestelmien hallinnointia ja yritysjärjestelypalveluita. Yhtiö tarjoaa myös asiakkaiden sijoitustoimintaa tukevia pankkipalveluita. Evli on Suomen parhaaksi arvioitu ja suosituin yhteisövarainhoitaja*.

Evlin hallinnoitavana on 11,4 miljardia euroa asiakkaiden varoja (netto 12/2018). Evli-konsernin oma pääoma on 77,4 miljoonaa euroa ja BIS-vakavaraisuussuhde 16,2 prosenttia (31.12.2018). Yhtiön palveluksessa työskentelee yli 250 henkilöä. Evli Pankki Oyj:n B-osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoa: www.evli.com

*KANTAR SIFO Prospera External Asset Management Finland 2015, 2016, 2017, 2018, SFR Scandinavian Financial Research Institutional Investment Services, Finland 2015, 2016, 2017, 2018.

Clearstream
Lisätietoa: www.clearstream.com

Jakelu: keskeiset tiedotusvälineet, www.evli.com

HUG#2239573