Release details

2019-02-18 09:38 CET
  • Print
  • Share Share
no en

SpareBank 1 SMN : Meldepliktig handel - Viderefordeling av egenkapitalbevis til ansatte

Egenkapitalbevisene som SpareBank 1 SMN kjøpte 11., 12. og 13. februar 2019 er tildelt ansatte i morbanken.

Det henvises for øvrig til børsmelding av 8. februar 2019 for nærmere informasjon om bakgrunnen for tildelingen.

Bankens egenbeholdning etter tildeling er 620 bevis.

Følgende primærinnsidere har fått tildelt egenkapitalbevis:

Navn: Tildelt antall ek-bevis: Ny beholdning*:
     
Cathrine Aunvik 150 1.215
Rolf Jarle Brøske

Tomm Bøyesen

Sophie Toch Eidsaune

Kjell Fordal
150

150

150

150
6.888

5.577

2.613

245.637
Erik Gunnes

Finn Haugan
150

150
1.118

202.213
Vegard Helland 150 34.487
Kjersti Hønstad 150 4.239
Venche Johnsen

Oddny Lysberg

Nelly Maske

Ola Neråsen

Margrethe L. Resellmo

Berit Rustad

Camilla Stang

Tove Westrum Sørensen

Hans Tronstad

Johan-Petter Winsnes
150

150

150

150

150

150

150

150

150

150
25.146

1.491

20.609

42.089

336

3.300

336

2.433

1.220

987
     

 *) inkl. nærstående

  

Trondheim, 18. februar 2019

Kontaktperson i SpareBank 1 SMN:

Finansdirektør Kjell Fordal, tlf. 905 41 672

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
HUG#2235395